Hướng dẫn cài đặt

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị nắm được các bước cài đặt MISA Mimosa.NET 2020.

2. Xem/tải phim hướng dẫn TẠI ĐÂY

3. Các bước thực hiện

3.1. Tải bộ cài

Nhân viên kinh doanh của MISA gửi bộ cài cho đơn vị.

Hoặc tải phần mềm trên website www.misa.com.vn, Tìm đến Sản phẩm hành chính sự nghiệp, chọn MISA Mimosa.NET 2020 phiên bản mới nhất.

3.2 Các bước cài đặt

Lưu ý: Trước khi cài đặt, anh/chị cần phải kiểm tra xem tên máy tính có trùng với tên đăng nhập vào máy tính hay không. Nếu trùng tên thì sau khi cài đặt thành công sẽ không thể tạo được dữ liệu kế toán. Xem chi tiết tại đây.

1. Nhấn chuột vào file MISA Mimosa.NET 2020 Setup.exe để tiến hành cài đặt.

1. Cai dat_01

2.Nhấn Tiếp tục.

1. Cai dat_02

3.Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

1. Cai dat_03

4.Tích chọn Đồng ý, nhấn Tiếp tục.

5.Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt tại ổ C. Nhấn Thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt (nếu muốn).

1. Cai dat_04

6.Nhấn Tiếp tục.

7. Chọn hình thức cài đặt:

Chọn Đầy đủ để cài đặt tất cả các thành phần hệ thống mang theo (nên cài đặt theo tuỳ chọn này).

Chọn Tuỳ chọn để lựa chọn chỉ cài các thành phần cần thiết.

1. Cai dat_06

8. Nhấn Cài đặt.

1. Cai dat_07

8. Nhấn Hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo Cài đặt thành công. Chương trình đã ngầm định tích chọn Chạy MISA Mimosa.NET 2020, cho phép anh/chị khởi động ngay MISA Mimosa.NET 2020 để làm việc. Nếu không muốn khởi động chương trình ngay, người sử dụng bỏ chọn tại ô này.

9. Hệ thống hiển thị màn hình Hướng dẫn khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ, anh/chị click vào đường dẫn để xem hướng dẫn theo mong muốn.

1. Cai dat_08

Lưu ý: Đối với máy tính đã cài đặt MISA Mimosa.NET 2020, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước. Trong trường hợp này, anh/chị không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt,…