Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R3 >

Kế toán muốn nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng biết phần mềm đã có phiên bản mới để cập nhật kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R3, khi có phiên bản mới hơn phiên bản khách hàng đang sử dụng thì sẽ hiển thị thông báo cho khách hàng biết để cập nhật.

Trường hợp 1: Phiên bản khách hàng đang dùng thấp hơn phiên bản hiện tại và GPSD của khách hàng CÒN hạn bảo hành.

=> Ngay sau khi đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo về phiên bản mới.

R3.2. phien ban moi_01

Nhấn vào đường link "tại đây" để xem chi tiết tính năng mới trong phiên bản.

Nhấn Cập nhật ngay để cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Trường hợp 2: Phiên bản khách hàng đang dùng thấp hơn phiên bản hiện tại và GPSD của khách hàng HẾT hạn bảo hành.

=> Ngay sau khi đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo về phiên bản mới.

R3.2. phien ban moi_02

Nhấn vào đường link "tại đây" để đăng ký gia hạn/cập nhật trực tuyến với MISA.

Nhấn Kết thúc để đóng thông báo.

Trường hợp 3: GPSD của Khách hàng hết hạn bảo hành được tự động cập nhật những bản phát hành trước khi GPSD hết hạn

Ví dụ:

-  GPSD của khách hàng có hạn bảo hành: 01/04/2020 và khách hàng đang có phiên bản R3.

- Phiên bản mới nhất là phiên bản R5, phát hành ngày 01/05/2020

=> Ngay sau khi đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo về phiên bản mới R4.

R3.2. phien ban moi_03

Nhấn vào đường link "tại đây" để xem các tính năng mới của phiên bản.

Nhấn Cập nhật ngay để cập nhật lên phiên bản mới.

Còn nếu khách hàng muốn dùng phiên bản mới nhất của chương trình thì cần phải gia hạn/cập nhật với MISA.