Hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn >

Hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem phim Giới thiệu về Hóa đơn điện tử meInvoice cho các đơn vị HCSN

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Xem phim Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử trên Mimosa

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ:

man hinh quy trinh HDDT

Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice

Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Người mua hàng tra cứu hóa đơn điện tử

Câu hỏi thường gặp