Kho bạc điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kho bạc điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng Kho bạc điện tử giúp cho đơn vị có thể nộp hồ sơ giao dịch với KBNN nhanh chóng, đơn giản ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện như sau:

1. Kế toán lập các chứng từ kho bạc

2. Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

3. Kế toán trưởng phê duyệt hồ sơ giao dịch

4. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

5. Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

kbdt

LƯU Ý:

1. Chỉ sử dụng được chức năng Kho bạc điện tử khi KBNN tại địa phương có áp dụng hình thức nhận chứng từ điện tử qua phần mềm Mimosa.NET 2020.

Với các KBNN chưa nhận được chứng từ điện tử qua phần mềm Mimosa.NET 2020 thì đơn vị vẫn thực hiện kết xuất chứng từ để kết nối với DVC KBNN.

2. Chương trình cho phép lập hồ sơ giao dịch bao gồm các chứng từ:

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách

C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi

C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi

Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng