Bổ sung tư vấn sử dụng trên màn hình chọn dữ liệu đăng nhập

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Bổ sung tư vấn sử dụng trên màn hình chọn dữ liệu đăng nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán mở được các kênh tư vấn hỗ trợ của MISA ngay trên màn hình đăng nhập.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, trên màn hình Đăng nhập, anh/chị có thể nhấn vào Tư vấn sử dụng để chọn các kênh tư vấn hỗ trợ của MISA:

o Hướng dẫn sử dụng Online

o Nhân viên tư vấn số

o Cộng đồng hỗ trợ miễn phí

o Học MISA online

o Diễn đàn hỗ trợ MISA

o UltraViewer

o Tổng đài tư vấn MISA Support (3.000đ/phút)

R8-1-Tu van sd-01