Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R8 >

Cập nhật tổng đài MISA SUPPORT trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán gọi được tổng đài MISA SUPPORT ngay trên phần mềm khi có vướng mắc trong quá trình sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R8, trên màn hình Đăng nhập và màm hình làm việc chi tiết, anh/chị có thể nhấn vào Tư vấn hỗ trợ: MISA SUPPORT để gọi điện đến tổng đài hỗ trợ của MISA

R8-2-MISA SUPPORT-02