Tinh chỉnh mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS để thuận tiện cho đơn vị giao dịch

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R4.3 >

Tinh chỉnh mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS để thuận tiện cho đơn vị giao dịch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C4-02a/NS, C4-02b/NS theo NĐ 11/2020/NĐ-CP có bổ sung thông tin Kho bạc nhà nước ghi để thuận tiện cho đơn vị giao dịch.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R4.3, trên Phiếu thuPhiếu thu rút tiền gửi NH, KB; kế toán có thể in 2 mẫu ủy nhiệm chi theo NĐ 11/2020/NĐ-CP, đồng thời bổ sung thông tin Kho bạc nhà nước ghi.

o Trên các giao diện in được mẫu C4-02a/KB, C4-02b/KB theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP:

R4.3-2_c402a-01

o Trên tham số báo cáo:

Bổ sung tùy chọn Hiển thị phần KBNN ghi (mặc định tích chọn).

Tùy chọn có tích chọn Hiển thị thông tin Đơn vị nhận tiền hay không.

R4.3-2_c402a-02

Nhấn Đồng ý. Chương trình bổ sung thông tin KBNN ghi, thông tin người nhận tiền.

R4.3-2_c402a-03